De Heemsteedse Schaakclub, die in 7 jaren tot stand kwam.
Het was in de maand augustus van het jaar 1931, dat een paar Heemstedenaren bijeen kwamen in het vanouds bekende restaurant “De Oude Beuk”aan de Heerenweg en tot de conclusie kwamen, dat in een vooruitstrevende plaats als Heemstede, een typisch forensendorp, plaats kon wezen voor … een schaakclub.
Want wonen in Heemstede en bijvoorbeeld lid zijn van een schaakclub in Amsterdam had zijn bezwaren. Bij nacht en ontij thuis komen, het tijdverlies, kortom allerlei factoren, tenslotte leidde tot de oprichting van de Heemsteedse schaakclub op 16 september 1931. De verantwoordelijkheid hiervoor namen 4 mensen: G.S.Wesselink, F.C. Kuycken, T. Breebaart en en W.A. de Tello
Heel voorzichtig werd het initiatief van de oprichters gevolgd door de druppelsgewijze aanmelding van leden tot in een totaal-generaal van 121. Onder de hanebalken van de Oude Beuk werd in alle gemoedelijkheid geschaakt en de kleine schakers kern was er voor alles op bedacht een huiselijke clubsfeer te scheppen die tot vandaag de dag, nu de Heemsteedse Schaakclub veel kleiner is, het kenmerk van de club is.
Maar reeds na 1 seizoen vloog het ledental omhoog. Van 12 op 24, van 24 op 38. naar 40, 50 60 werd na 5 jaren bereikt. Geen wonder want de club waarvan drie oprichters met de leiding waren belast, toonde een prijzenswaardige ijver op schaak technisch gebied. In 1933, toen wereldkampioen schaken
Dr. Aleksandr Aljechin nog onbetwistbaar in het bezit van zijn titel was, haalde de club hem naar Heemstede om een schitterende simultaanwedstrijd te spelen tegen 40 van de sterkste schakers.
Met deze wedstrijd plaatste de club zich in organisatorisch opzicht in de eerste gelederen van het schaakleven in Nederland. Nadien zijn talrijke prominente schakers de gast van de Heemsteedse Schaakclub geweest. Namen als wereldkampioen Dr. M. Euwe, de bekende Weense theoreticus Hans Kmoch, Salo Landau en de Rotterdamse schaakmeester Mr. Oskam zeggen genoeg.
De krachtmeting van de leden onderling leidde elk jaar tot het spelen van het clubkampioenschap, dat enige jaren in successie veroverd werd door F. Minnema. Naast ledental groeide ook de speelkracht van de vereniging en daardoor werden in de verschillende jaren na felle strijd met de oud-kampioen, andere leden het kampioenschap deelachtig. Zo veroverden M. Mantz en A.C. Thurkow reeds de titel en dit jaar hebben zich voor de titelstrijd gekwalificeerd: M. Mantz, W.A. de Tello en F.C. Kuycken, die respectievelijk kampioen van de drie hoofdklassen werden.
Een daad van grote betekenis was de aansluiting in het tweede levensjaar bij de Noordhollandse Schaakbond. In de schaakcompetitie met de andere clubs weerden de Heemstedenaren zich met 2 tientallen dapper. Zo dapper, dat tweemaal achtereen door het eerste tiental het kampioenschap werd veroverd. In alle afdelingen van de Noordhollandse Schaakbond had Heemstede tientallen en het laatste seizoen werd zelfs met 5 tientallen gespeeld! Uiteraard vereiste de organisatie van de club, zowel naar binnen als buiten, veel zorg en het bestuur werd dan ook onder leiding van W.A. de Tello, uitgebreid met leden die stuk voor stuk op hun taak berekend waren. Voor de financiën zorgt de kalme en ijverige W.Smink, het schaakmateriaal -geen kleinigheid in een grote club- heeft in de materiaalcommissaris Van Dort een verzorger van topklasse, die geen moeite te groot is om de talrijke wedstrijden die Heemstede thuis te spelen heeft, tot de best-verzorgde van heel Noord Holland te maken. De heer A.C. Thurkow heeft de wedstrijdleiding van de onderlinge wedstrijden op de club in handen, terwijl P.J. Klein de wedstrijdsecretaris is voor de vertegenwoordigende tientallen. De heer F.C. Kuycken is belast met het secretariaat van de vereniging en de verzorger van het archief.
Dat ook buiten Heemstede de club een goede naam in schaakkringen heeft, werd wel bewezen door het feit, dat de gedelegeerde vergadering van de Noordhollandse Schaakbond reeds na 1 jaar lidmaatschap de clubvoorzitter van Heemstede in het bestuur van de N.H. bond verkoos en waar hij actief als steeds het provinciale schaakleven even gemakkelijk dient als zijn club.
Elk jaar speelt Heemstede z.g. Bekerwedstrijden om de Zilveren Crisis-Bokaal. Deze wedstrijden werken volgens een afvalsysteem, waarbij alle clubleden, onverschillig speelsterkte, bij loting worden ingedeeld. Dit heeft het voordeel, dat nieuwe en sterke krachten plotseling naar voren kunnen komen en het tot de demi-finale of finale brengen, terwijl zij anders enkele jaren kwijt zouden wezen om kampioen te worden van de 3 sterkte klassen die Heemstede bezit. In de club geldt het systeem van automatische promotie- en degradatie, waardoor een afdelingskampioen het volgend seizoen meteen een speelklasse hoger speelt.
Bovendien speelt de hele club een keer per jaar een monster ontmoeting tegen de bekende Haarlemse Schaakgenootschap, eveneens om een fraaie wisselbeker. Tot dusver bleken de Haarlemmers nog te sterk en kregen de beker twee maal in bezit. Al dit schaakleven maakte het noodzakelijk dat ook naar een ander clublokaal moest worden omgezien en de grote bovenzaal van “Beukenrode”aan de Zandvoortselaan biedt nu des Dinsdags van 8-12 uur de Heemsteedse schakers onderdak. En ook dit onderdak met zijn keurig verzorgd interieur wordt aangemerkt als het beste en fraaiste clublokaal van de vele verenigingen die de Noordhollandse Schaakbond telt.
De tijden zijn inmiddels veranderd, qua omvang is de club een stuk kleiner geworden en speelt nu op maandagavond van 8-12 uur op een andere locatie, te weten in het GSV-centrum in Heemstede.
Adres:
Franz Schubertlaan 37
2102 EK Heemstede